Montaż parapetu wewnętrznego

Parapet wewnętrzny opiera się na murze pod oknem i jest wsunięty w ścianę po bokach okna. Pod oknem często ściana jest cieńsza i znajduje się tam wnęka, w której umieszcza się grzejnik. Jeżeli nawis parapetu jest bardzo duży i przekracza 1/3-1/2 jego szerokości, a parapet jest ciężki, warto pomyśleć o dodatkowym podparciu go kątownikami zamocowanymi […]