Czy można samodzielnie podłączyć płytę indukcyjną?

Facebook

Niektórzy z nas posiadają odpowiednią wiedzę, umiejętności i narzędzia do tego, by samodzielnie podłączyć płytę indukcyjną. Jeżeli jednak nie mamy formalnych uprawnień i podejmiemy się instalacji indukcji, może wiązać się to z poważnymi konsekwencjami. Niewłaściwe podłączenie urządzenia naraża na niebezpieczeństwo nie tylko nas samych, lecz także wszystkich domowników. Ewentualne przeciążenie instalacji może wywołać zwarcie i pożar. Jeśli zaś w trakcie montażu źle podłączymy przewody, możemy trwale uszkodzić urządzenie.

Podłączenie przez fachowca z uprawnieniami elektrycznymi.

Bez względu na to, jakiej marki jest nasza płyta indukcyjna, jeśli zostanie podłączona przez osobę bez uprawnień, musimy liczyć się z utratą gwarancji producenckiej. Praktycznie w każdej instrukcji obsługi indukcji znajduje się informacja o tym, że urządzenie musi być podłączane przez specjalistę z uprawnieniami (kategoria E), co powinno być potwierdzone pieczątką przybitą na dokumentacji przyłączenia sprzętu. Jeżeli nasza płyta ulegnie awarii, a my skontaktujemy się z serwisem, zapewne jednym z pierwszych zadanych przez konsultanta pytań będzie to dotyczące numeru uprawnień elektryka, który instalował indukcję. Brak takiej informacji i dokumentu potwierdzającego profesjonalną instalację skutkować będzie odmową wykonania naprawy w ramach gwarancji.